Thành lập Bệnh viện Mắt quốc tế Việt- Nga Thanh Hóa

(TTV) – Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn của Sở Y tế về việc đề nghị cho phép thành lập Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga Thanh Hóa, tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa kèm theo ý kiến của: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và của UBND thành phố Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc thành lập Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga Thanh Hóa theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1015/SYT-QLYD ngày 17/3/2021.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các quy định pháp luật có liên quan về thành lập bệnh viện tư nhân, cấp giấy phép hoạt động bệnh viện, hướng dẫn Công ty cổ phần Viện Mắt quốc tế Việt – Nga hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị thành lập Bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga Thanh Hóa tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/nkxwn9

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *